Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta46916.09.201510
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta48130.09.20154

12026-2011 (630)

Humalistonkadun katusuunnitelmat Ratapihankadun ja Yliopistonkadun välillä (kaupunginosa VII)

Tiivistelmä:

Katusuunnitelmat pyöräily-yhteyden toteuttamiseksi Humalistonkadulle Yliopistonkadun ja Ratapihankadun väliselle osuudelle. Pyöräily-yhteys toteutettaisiin pääosin pyöräkaistoina.

Kilajk § 469

Yt, kaupunkisuunnittelu/suunnitteluyksikkö, liikenneinsinööri Jaana Mäkinen ja liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä 2.9.2015:

Suunnitteluyksikkö on laatinut katusuunnitelmat pyöräily-yhteyden toteuttamiseksi Humalistonkadulle Yliopistonkadun ja Ratapihankadun väliselle osuudelle. Laaditut katusuunnitelmat pohjautuvat Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa 24.3.2015 § 190 hyväksyttyihin liikennesuunnitelmiin. Katusuunnitelmissa esitetään uuden pyöräyhteyden rakentamista ja siihen liittyviä katumuutoksia. Laadituissa katusuunnitelmissa Humalistonkadulla on kaksisuuntainen pyörätie kadun torin puoleisella reunalla Yliopistonkadulta korttelin puoliväliin saakka. Korttelin puolivälissä olevan suojatien kohdalla pyörätie jakautuu kahdeksi yksisuuntaiseksi pyörätieksi, jotka muuttuvat pyöräkaistoiksi ennen Puutarhakadun risteystä. Puutarhakadun risteyksessä on ns. pyörätaskut. Pyöräkaistat jatkuvat lähelle Ratapihankadun risteystä. Rakenteellisia muutoksia tulee lähinnä Yliopistonkadun ja Puutarhakadun välillä sekä Ratapihankadun risteyksen lähellä. Pyöräkaistat merkitään ajoratamerkinnöillä ja värillisellä asfaltilla. Yliopistonkadulle on lisätty lyhyt osuus kaksisuuntaista pyörätietä, joka ohjaa pyörät ennen kävelykadun alkua Yliopistonkadun ajoradalle.

Katu saneerataan koko leveydeltään ja sen päällysteet uusitaan. Uusien kaistajärjestelyjen vuoksi ajoradan pituussuuntaisen harjan paikka muuttuu. Kadun korkeusasemat säilyvät kuitenkin lähellä nykyisiä korkeuksia. Katualueen rajalla olevia painumia pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan. Ratapihankadun ja Läntisen Pitkäkadun välillä kadun sivukaltevuus muuttuu yksipuoliseksi. Pyöräkaistat merkitään ajoratamerkinnöillä ja värillisellä asfaltilla. Kadun kuivatusta parannetaan uusilla hulevesikaivoilla. Katuvalaistusta ei uusita. Yksityiskohtaiset rakenteet, kuten mahdolliset näkövammaisia ohjaavat järjestelyt tutkitaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa, kun laaditaan kadunrakennussuunnitelmia.

Humalistonkadun nykytilanne ja kehittämistarpeet, aiemmat suunnitteluvaiheet sekä suunnitelmaratkaisut perusteluineen ja vaikutuksineen on esitetty suunnitelmaselostuksessa. Liikennesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tehtiin periaatepäätös lähialueen pysäköinnin kehittämisestä. Tarvittavat liikennesuunnitelmamuutokset tehdään, kun Humalistonkadun rakentaminen on ajankohtainen.

Katusuunnitelmat ja suunnitelmaselostus olivat nähtävillä 15.6.–29.6.2015. Suunnitelmista ei ole tullut muistutuksia.

Liite 1Katusuunnitelma K 4920 038, 10.6.2015

Liite 2Katusuunnitelma K 4920 037, 10.6.2015

Oheismateriaali 1Suunnitelmaselostus

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä katusuunnitelmat, jotka koskevat Humalistonkatua Puutarhakadun ja Ratapihankadun välillä sekä Puutarhakadun ja Yliopistonkadun välillä, piirustusten K 4920 038, 10.6.2015 ja K 4920 037, 10.6.2015 mukaisesti.

PäätösAsia pantiin pöydälle yksimielisesti Karin Toivarin kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Kilajk § 481

Pöydältä 16.9.2015 § 469

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta. Palautusehdotus hylättiin äänin 11-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Toivari, Nurmio, Koski, Takkinen, Sipilä, Nylund, Koskimies, Hihnala, Suominen, Harjanne ja Puljujärvi-Seila.

Karin Aholaisen kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta ei heidän lisäksi äänestänyt kukaan muu.

Palautusehdotuksen perusteet: Käsityöläiskadun vaihtoehtoa ei ole tarkasteltu riittävästi.

Kari ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitos, infrapalvelut
tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö


Liitteet:

Kilajk § 469
Liite 1:Katusuunnitelma K 4920 038, 10.6.2015
Liite 2:Katusuunnitelma K 4920 037, 10.6.2015

Kilajk § 481
Liite 1:Katusuunnitelma K 4920 038, 10.6.2015
Liite 2:Katusuunnitelma K 4920 037, 10.6.2015