Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto11026.11.20184

12091-2017 (653)

Hannunniitun koulun teknisten korjausten ja toiminnallisten muutostöiden hankekuvaus

Tiivistelmä: -

Khkeh § 110

Hankepäällikkö Kaisa Simula, tilacontroller Minna Juselius ja rakennuttajainsinööri Jouni Anttila 16.11.2018:

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.12.2017 § 551 Hannunniitun koulun tarveselvityksen ja päätti, että hankesuunnitteluun siirrytään vaihtoehdon 3 mukaisesti: nykytilojen toiminnalliset muutokset ja osittainen lisätila.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koulussa otetaan uudet voc -näytteet, joilla mitataan aiempien vuosien korjausten vaikutus sisäilmaongelmiin ja varmistetaan hankesuunnitelman toimenpiteiden riittävyys kiinteistöjen kuntoon saattamiseksi.

Tarveselvityksen pohjalta päätöksenteossa valitusta toteutusvaihtoehdosta on laadittu hankekuvaus (liite 1) jossa on kuvattu Hannunniitun koulun tilatarpeita niin käyttäjän toiminnan kuin rakennuksen teknisen kunnon näkökulmasta.

VOC-mittaukset on tehty ja jatkotutkimuksilla on varmistettu korjausten onnistuminen. Pitoisuudet ovat selvästi laskeneet vuoden 2017 korjausten jälkeisissä mittauksissa niitä edeltäviin mittauksiin.

Hannunniitun koulu muodostuu viidestä rakennuksesta (A, B, C, D ja E-rakennukset). A – D rakennuksiin tehdään teknisiä korjauksia, kuten luokkien lattiakorjauksia ja käyttäjän esittämät toiminnalliset muutokset. Lisäksi esitetään, että laajennetaan pihan tilaelementtirakennusta (E-rakennus). E -rakennukseen on tällä hetkellä määräaikainen vuokrasopimus vuoteen 2022 saakka. Tämän sopimuskauden aikana elementtiä voidaan laajentaa tai korvata uudella. Laajennustarve on noin 320 m2.

Tällä ratkaisulla toimintaa nykytiloissa voidaan jatkaa noin 10–15 vuotta.

Kustannusarviot:

vuonna 2019: 800 000 €

vuonna 2020: 700 000 €

vuonna 2021: 700 000 €

Teknisten korjaustöiden investointi tulee huomioitua valtuustokausittain tehtävässä vuokrien tarkistuksessa, se ei ole vuokravaikutteinen välittömästi toteutuessaan.

Tilaelementin laajennuksesta aiheutuu ulosmaksettavan vuokran nousu. Korotus on 8 400 €/kk. Vuokravaikutus laajennusosasta on käyttäjätoimialalle 9 460 €/kk ja 113 520 €/vuosi. Nykyinen vuokra E-rakennuksesta Sivistystoimialalle on 30 657,30 €/kk ja 367 887,60 €/vuodessa. Uusi yhteenlaskettu vuokra E-rakennuksessa on 40 117 €/kk ja 481 397 €/vuosi. Vuokra peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hankkeen toteutukseen on varauduttu ehdotuksessa vuosien 2019–2022 talousarvioksi. Ehdotuksessa hanketta esitetään toteutettavaksi vuosien 2019–2022 välisenä aikana ja tavoitteena on toteuttaa korjaustyöt kesälomien aikana vuosilla 2019, 2020 ja 2021. Elementin laajennusta tavoitellaan kesälle 2019.

Tilapalvelukeskus pyysi lausuntoa Hannunniitun koulun teknisten korjausten ja toiminnallisten muutostöiden hankekuvauksesta kasvatus- ja opetuslautakunnalta. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli hankekuvauksen kokouksessaan 21.11.2018 § 196 ja päätti hyväksyä hankekuvauksen ja sitoutua syntyviin kustannuksiin myös laajennusosan osalta.

Liite 1Hannunniitun koulun teknisten korjausten ja toiminnallisten muutostöiden hankekuvaus

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto hyväksyy liitteenä 1 olevan Hannunniitun koulun teknisten korjausten ja toiminnallisten muutostöiden hankekuvauksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvTilapalvelukeskus


Liitteet:

Khkeh § 110
Liite 1:Hannunniitun koulun teknisten korjausten ja toiminnallisten muutostöiden hankekuvaus