Kaupunginhallitus 29.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:09 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 § Pöytäkirjan tarkastus
25 § Infran aluerakennuttamispäällikön viran (vak. nro 607141) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
26 § Terveystarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen
27 § Turun varhaiskasvatusverkkosuunnitelma, keskusta-alue
28 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksestä 20.11.2023 § 419 tehdyistä valituksista
29 § Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen Paimion liityttyä Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen
30 § Hallintosäännön 12 §:n muuttaminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenmäärän osalta (Kv)
31 § Länsirata Oy:n CEF-hakemukseen liittyvän tahtotilan hyväksyminen
32 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2024 päätösten täytäntöönpanot
33 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
34 § Hankintaoikaisuvaatimus mainostuotteiden hankinnasta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon