Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö808.01.2024 

10352-2022 (02.09, 02 05 01)

Sopimus Turun kaupungin ICT-palveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila, IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen, vt.lakiasiainjohtaja Pauliina Ahlas:

​Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välillä on tehty 29.12.2022 sopimus Turun kaupungin ICT-palveluista hyvinvointialueelle. Aikaisempi sopimus on tehty määräajaksi 30.6.2023 saakka ja sitä on jatkettu 31.12.2023 saakka.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut tarvitsevansa Turun kaupungin ICT-palveluita hyvinvointialueuudistuksen valmistelua edelleen. Syynä hyvinvointialueen tarpeelle on, että sen valmistelutoimenpiteet ovat viivästyneet. Nyt tehtävä sopimus olisi voimassa 30.6.2024 saakka.

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue sopivat palvelujen tuottamisesta sopimuksella, jossa sovitaan Turun tietoliikenneverkon avaamisesta hyvinvointialueen käyttöön määräaikaisesti sekä AD-Turku käyttäjätunnusten tilapäisestä jatkamisesta määräaikaisesti. Mikäli hyvinvointialue käyttää muita Turun kaupungin ICT-palveluita, sopimusta sovelletaan myös näihin palveluihin.

Sopimuksen tarkoitus on sopia kustannustenjaosta, hallita riskejä ja sopia poikkeustilanteiden käsittelystä ja vastuista. Koska toimenpiteet palvelun tuottamiseksi johtuvat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tarpeesta, Turun kaupungin lähtökohtana on edelleen, että hyvinvointialue vastaisi tarvittavista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista, riskeistä ja mahdollisista vahingoista. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on esittänyt sopimusneuvottelussa, että välillisten vastuiden yläraja on 250​ 000 euroa.

​Kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu Turun kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 259) 6 luvun 41 §:n 11 kohdan mukaan päättää asioista, joita ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi.

Liite 1​Sopimus Turun kaupungin ICT-palveluista hyvinvointialueelle (salassa pidettävä lain​ viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 7 kohdan perusteella)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Turun kaupungin ICT-palveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, IT-palvelut
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 8
Liite 1:Sopimus Turun kaupungin ICT-palveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle