Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja205.01.2024 

8909-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen palveluasiantuntijan toimeen (vakanssinumero 409759) siirtyneelle henkilölle

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 4.1.2024:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan hankitsijan toimessa (vak. nro 401306). Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 45,50 €/kk.

XXXXX on siirtynyt 1.1.2024 lukien palveluasiantuntijan toimeen (vak. nro 409759). XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä palveluasiantuntijan toimeen, koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan palveluasiantuntijan toimea (vak. nro 409759) 1.1.2024 lukien. XXXXX henkilökohtainen lisä on 45,50 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX