Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö508.01.2024 

8811-2023 (02 08 00, 12 05 02)

Yökahvilatoiminnan järjestämisen pilotointi ajalla 1.2.-31.12.2024

Muutosjohtaja Anu Parantainen 19.12.2023:

Turun keskustasta on muodostunut erityisesti viikonloppuiltaisin ja -öisin levoton, jopa pelottava ja väkivaltainen alue. Levottomuuden taustalla ovat nuoret, joilla ei ole muuta paikkaa oleskella, koska avoimia kokoontumispaikkoja ei ole tai nuoret eivät halua heille osoitettuja paikkoja ja palveluita käyttää.

Ajanvietto keskustan alueella aiheuttaa huolta ja häiriötilanteita ulkopuolisille ja lisäksi asettaa nuoret itsensä alttiiksi vaaratilanteille. Nuorisotilat keskustan alueella sulkeutuvat kello 20.00 ja lauantaisin mikään nuorisotiloista koko kaupungissa ei ole avoinna. Lisäksi nämä nuoret ovat usein myös päihtyneitä, joten esim. nuorisotiloihin heillä ei ole pääsyä. Nuorisotiloissa on käytössä nuorisokortti ja nuoret, jotka häiriökäyttäytyvät tai käyttävät päihteitä eivät halua sitoutua nuorisotilojen sääntöihin ja korttikäytäntöön.

Turun kaupunki on päättänyt käynnistää ajalle 1.2.-31.12.2024 pilottina yökahvilatoiminnan, koska se voi olla yksi tapa rauhoittaa keskustaa ja tuottaa palvelua, joka takaa turvallisen kokoontumispaikan. Yökahvila mahdollistaa tilan, johon voi tulla myös lievästi päihtyneenä ja saada palvelua ja palveluohjausta, vaikka tavallisen nuorisotilan kävijä ei olisikaan. Tavoitteena on pilotin aikana muodostaa tilannekuva siitä, tavoitetaanko uudella toimintamuodolla sellaisia nuoria, jotka oireilevat häiriökäyttäytymisellä ja saadaanko nuoria palveluohjattua heidän tarvitsemiensa palveluiden pariin. Kokeilun perusteella saadaan muodostettua kuvaa siitä, että rauhoittaako tämä kokeilu keskusta-aluetta ja saadaanko nuorten oireiluista ja elinolosuhteista uutta tietoa.

Yökahvila tullaan pilottivaiheessa toteuttamaan järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä. Mukaan lähtevät järjestöt ovat Turun NMKY, Valo-Valmennusyhdistys ry. ja Varsinais-Suomen Sininauha ry. Näillä järjestöillä on osaamista, jota yökahvilatoiminta erityisesti vaatii.

Toteutukseen tarvittava rahoitus järjestöille pilottijakson (1.2.-31.12.2024) ajalle on yhteensä 274.980 euroa. Tämä summa jakautuu kolmeen osaan niin, että jokaiselle järjestölle kaupunki maksaa työntekijöistä aiheutuvista kustannuksista 91.660 euroa. Jokainen järjestö rekrytoi toteutukseen kaksi työntekijää ko. ajalle. Lisäksi yökahvilassa toteutettava järjestyksenvalvonta ja tarjoilut maksavat noin 20.000 euroa pilottijakson ajalta.

Toteutuksessa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

Turun kaupunki on varannut kärkihanke ja Lasten ja nuorten palvelukokonaisuudesta yhteensä 140.000 euroa tähän hankintaan. Rahoitusta on haettu ja tullaan hakemaan ulkopuolisilta toimijoilta. Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on luvannut 25.000 euroa yökahvilalle. Turun kaupunki sitoutuu tarvittaessa kattamaan puuttuvan osan omasta budjetistaan, jos riittävää ulkoista rahoitusta ei saada.

Liite 1​Yökahvilatoiminnan sopimus

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedTurun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry
tiedValo-Valmennusyhdistys ry
tiedVarsinais-Suomen Sininauha ry
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 5
Liite 1:Yökahvilatoiminnan sopimus