Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö404.01.2024 

8745-2023 (01 01 00)

Vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608143) tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Kaupunkirakentaminen, va. infran aluerakennuttamispäällikkö Terhi Jokiniemi ja kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 19.12.2023:

Kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön aluerakennuttamisen vastuualueen vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608143) tehtävänimikettä on tarkoituksenmukaista muuttaa paremmin tehtäviä kuvaavaksi.

Vakanssin tehtäviin kuuluu ympäristötekniseen suunnitteluun liittyvät asiantuntijatehtävät kuten pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien, vesistöjen ja sedimenttien tutkimusten ja kunnostusten koordinointi, tilaaminen ja valvonta kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa sekä tilapalveluissa.

Tehtäviin kuuluu myös ympäristöteknisten lupahakemusten ja ilmoitusten laadinta. Tehtävän hoitajalla on vastuu hankkeiden läpivientiaikataulusta, hankkeiden raportoinnista, hankkeiden toteutumisen seuraamisesta ja tarvittavien ohjaustoimenpiteiden tekemisestä.

Esitämme, että vakanssin tehtävänimikkeeksi muutetaan erityisasiantuntija, joka kuvaa nykyistä tehtävänimikettä paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä.

Vakanssin kelpoisuusehdon AMK-insinöörin tai vastaava tehtävään soveltuva tutkinto ja kokemusta kunnallisteknisistä töistä esitämme muutettavaksi muotoon korkeakoulututkinto.

Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Vakanssin hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille.

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 19.12.2023:

Esitän, että 1.1.2024 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön aluerakennuttamisen vastuualueen vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608143) ja toimen hoitajan XXXXX tehtävänimikkeeksi muutetaan erityisasiantuntija, ja vakanssin kelpoisuusehdoksi muutetaan korkeakoulututkinto.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.12.2023:

​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön aluerakennuttamisen vastuualueen vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608143) ja toimen hoitajan tehtävänimikkeeksi muutetaan erityisasiantuntija ja vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan korkeakoulututkinto.

​Esityksen mukaan vastaavan rakennuttajan toimen tehtävänimikettä on tarkoituksenmukaista muuttaa paremmin tehtäviä kuvaavaksi. Esitetty tehtävänimike erityisasiantuntija kuvaa nykyistä tehtävänimikettä paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä. Myös toimen kelpoisuusvaatimus tulisi muuttaa.

Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia. Toimen hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen kaupunkiympäristön aluerakennuttamisen vastuualueen vastaavan rakennuttajan toimen (vak. nro 608143) ja toimen hoitajan tehtävänimikkeeksi muutetaan erityisasiantuntija ja vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan korkeakoulututkinto 1.1.2024 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX