Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Kaupunginjuristi (vakanssi 000851)304.01.2024 

128-2024 (02 06 04)

Revire Perintä Oy:n perinnässä olevien saatavien siirtäminen ulosottoon 1/2024

Kaupunginjuristi Hans Vikdal 4.1.2024:

Turun kaupungin saatavan ulosottoon siirtäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kansliapäällikölle (hallintosääntö 43 § 1 mom. 13 kohta). Kansliapäällikkö on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 5.6.2023 § 178 pykälässä 12.

Kaupungin saatavien perintä on siirretty perintäyhtiön hoidettavaksi. Kunnan julkisoikeudellisten maksujen ulosottoon vieminen vaatii kunnan viranhaltijan erillisen päätöksen.

Perintäyhtiö Revire Perintä Oy on suositellut liitteenä 1 olevien saatavien siirtämistä ulosottoon, koska saatavia ei ole saatu perittyä vapaaehtoisen perinnän kautta. Suosituslistalle ovat nousseet sellaiset saatavat, joiden osalta perintäyhtiö on arvioinut velallisella olevan maksukykyä. Listalla on hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden saatavia.

Liite 1​Ulosottosuositukset Revire Perintä Oy 4.1.2024(Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös​​​​​Päätin siirtää liitteen 1 mukaiset kaupungin julkisoikeudelliset saatavat ulosottoon.

Hans Vikdal

kaupunginjuristi

Jakelu

tpvSuomen Kuntaperintä Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 3
Liite 1:Ulosottosuositukset Revire Perintä Oy 4.1.2024