Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja103.01.2024 

8704-2023 (02 06 04)

VS-Huolto Oy:n vuokrasopimuksen päättäminen

vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen, vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistö 20.12.2023:​

Turun kaupunki omistaa rakennuksen osoitteessa Rieskalähteentie 78, jossa toimii kaupungin ulkoisia vuokralaisia, suurimpana Kuntec, joka aiemmin on hallinnoinut koko kiinteistöä. Käyttötarkoitukseltaan rakennus on autohalli, jossa on myös tähän liittyvää toimistotilaa.​

Kohteessa Turun kaupungin vuokralaisena on VS-Huolto Oy (3128808-6). Vuokrasopimus on siirtynyt Kuntecilta ja alkanut Turun kaupungin kanssa 1.12.2020. VS-Huolto Oy tarjoaa huoltopalveluita kevyelle- ja raskaalle autokalustolle. Sopimus on toistaiseksi voimassa 6kk:n irtisanomisajalla.​

Yritys on lähestynyt Turun kaupunkia ja kertonut liiketaloudellisista haasteistaan sekä halustaan irtautua vuokrasopimuksesta irtisanomisaikaa nopeammin. Liiketaloudelliset haasteet ovat aiheuttaneet yritykselle myös liikehuoneistovuokrien viivästyskorko- ja perintäkuluja. Samalla myös Turun kaupungin vuokralaskutuksen rytmityksen kanssa on ollut ongelmia ja siksi vuokralaiselle on ollut mahdollista muodostua virheellinen kuva tilakustannuksista, joihin hänen olisi tullut liiketoiminnassaan ja maksuvalmiudessaan varautua. Näin ollen Tilapalvelut esittää huojennusta vuokralaiselle viivästyskorko- ja perintäkustannuksiin.​

vs. lakiasiainjohtaja Pauliina Ahlas päätti asiasta (8704-2023) seuraavasti:

”Päätin, että Turun kaupungin vuokralaisen VS-Huolto Oy:n Rieskalähteentie 78 vuokrasopimuksen viivästyskorko- ja perintäkuluja huojennetaan Tilapalveluiden esityksestä niin, että vuokralaiselta perittävä kokonaissumma on 12.522,65 €. Lisäksi päätin, että summasta tehdään maksusuunnitelma vuokralaisen kanssa 12kk:n maksuajalla. Loput perintä- ja korkokulut jäävät Turun kaupungin vastattavaksi.”​

Tilapalvelut ovat neuvotelleet vuokralaisen kanssa tilaan liittyvän vuokrasopimuksen jatkamisesta. Neuvotteluissa on arvioitu, että tilan vuokrattavuustaso markkinoilla on hyvä ja nykyisen vuokralaisen taloustilanne on heikko, jolloin vuokrasopimuksen päättäminen poiketen sopimukseen määritellystä irtisanomisajasta olisi molempien osapuolten kannalta loogista.

tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:

Päätös

Päätin, että Turun kaupungin vuokralaisen VS-Huolto Oy:n Rieskalähteentie 78 vuokrasopimuksen päättäminen tehdään poiketen sopimukseen määritellystä irtisanomisajasta. Sopimus ei pääty tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen vuokralaiselle toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Vuokralaisen tulee suorittaa sopimuksen päättämistä edeltävien kuukausien vuokrasaatavat ennen sopimuksen päättämistä pois lukien kaupungin lakiasianjohtajan päätöksessä (8704-2023) määritelty osuus, jonka osalta tehdään maksusuunnitelma.

Leevi Luoto

tilapalvelujohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.​

Jakelu

aoV-S Huolto Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX