Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja103.01.2024 

8743-2023 (01 02 00)

Henkilöstön kehittämispäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen ajalla 02.01.2024-31.12.2024

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.1.2024:

​Hallintojohtaja Jukka Varonen ja henkilöstöpäällikkö Kaisa Nummiora ovat esittäneet, että XXXXX tehtäväkohtainen palkka maksetaan henkilöstön kehittämispäällikön virassa (vak. nro 000405) 10 % korotettuna ajanjaksolla 02.01.2024-31.12.2024 siten, että tehtäväkohtainen palkka on 5.235,21 €/kk.

Esityksessä on todettu, että asiakaspalvelupäällikkö (vak. nro 000538) XXXXX siirtyy henkilöstön kehittämispäällikön virkaan (vak. nro 000405) sijaiseksi ajalle 02.01.2024-31.12.2024. XXXXX hoitaa henkilöstön kehittämispäällikön viran tehtävien lisäksi asiakaspalvelupäällikön tehtäväkokonaisuudesta erikseen määriteltyjä tehtäviä. XXXXX tehtäviin sisältyvät jatkossa edelleen mm. kaupungin monikanavaisesta asiakaspalvelusta vastaaminen ja sen omistajuus (kaupungin käytössä oleva monikanavainen asiakaspalveluratkaisu), sisältäen lisäksi vastuun TE-uudistuksen asiakaspalveluosaprojektista monikanavaisen asiakaspalvelun näkökulmasta. ​Asiakaspalvelupäällikön tehtäväkokonaisuudesta siirtyvien tehtävien voidaan katsoa lisäävän kokonaisuudessaan työtehtävien vaativuutta ja määräaikaiselle tehtäväkohtaisen palkan korotukselle on peruste henkilön hoitaessa henkilöstön kehittämispäällikön sijaisuutta.

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu, eikä esitykseen ole huomautettavaa. Henkilöstön kehittämispäällikkö XXXXX (vak. nro 000405) on perusteltua maksaa korotettua tehtäväkohtaista palkkaa esityksen mukaisesti.

​​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että henkilöstön kehittämispäällikön toimen (vak. nro 000405) ja ko. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 5.235,21 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ajalla 02.01.2024-31.12.2024.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX