Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Elinvoima, työllisyyspalvelut 
Työllisyysjohtaja104.01.2024 

8094-2023 (02 08 00)

Suurkuvausskannerin hankinta ajalle 1.2.2024 (tavoite) - 30.10.2026

Elinvoima, työllisyyspalvelut, tuotantopäällikkö Marko Heinonen ja hankintapalvelun osuus, projektipäällikkö, Pekka Lång, 3.1.2024:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin Elinvoima, työllisyyspalvelut on pyytänyt tarjouksia suurkuvausskannerin hankinnasta työllisyyspalvelun käyttöön ajalle 01.02.2024-30.10.2026.

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi 4.12.2023 Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan kanssa.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 22.12.2023 klo 11.00 mennessä seuraavalta

tarjoajalta: Officepro Finland Oy.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuusuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien

edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Arvioinnissa todettiin tarjouksen täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että hinta on 100 %.

Tarjouksen sisältö ja perusteet hankinnan tekemiselle

Suurkuvausskanneri (läpisyöttöskanneri) n. 120 cm (48 tuumaa) leveä 1 kpl. Leasing- ja huoltosopimus 33 kk, sisältää asennukset ja koulutuksen 740,00 €/kk.

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto:

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että suurkuvausskanneri hankinnan palveluntuottajaksi/toimittajaksi ajalle 01.02.2024 – 30.10.2026 valitaan Officepro Finland Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Riitta Uitto

työllisyysjohtaja

Oikaisuohje liitteenä.

Lisätiedot: tuotantopäällikkö Marko Heinonen. p, 040​ 680 5699.

Jakelu

aoOfficepro Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX