Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Kaupunginjuristi (vakanssi 000851)203.01.2024 

15-2024 (02 06 04, 02 06 01)

Saamisten manuaalinen tileistä poistaminen

Kaupunginjuristi Hans Vikdal 2.1.2024:

Myyntisaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (Kansliapäällikkö 16.6.2022 § 219) kohdan 26 mukaan todetut menetykset ja epävarmat saatavat poistetaan kaupungin kirjanpidosta kirjanpitolain mukaan. Saatavat poistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kirjanpidosta poistetut saatavat annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle taikka lautakunnalle.

Kirjanpitolain mukaan todetut menetykset ja epävarmat saatavat on poistettava ja kirjattava kuluksi. Saatavaa voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä.

Saatavien tileistä poistamisesta päättää hallintosäännön 43 § 1 mom. 14 kohdan mukaan kansliapäällikkö, joka on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 5.6.2023 § 178 pykälässä 12.

Saamisten tileistä poistamisen prosessin ulkopuolelle on jäänyt epävarmoja saatavia, joiden osalta taloushallinnon myynnistä suoritukseen tiimi on esittänyt tileistä poistamista. Poistettavat saatavat ovat joko palautuneet estetodistuksella ulosotosta, saatavat on virheellisesti konvertoitu tai saatavat ovat ajan kulumisen johdosta epävarmoja. Saamisten tileistä poistaminen oikaisee myyntireskontraa osoittamaan todellista tilannetta.

Liite 1​Ulosoton esteet​ (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 2​Virheellisesti konvertoitu​ (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 3​Epävarmat saatavat​ (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös

Päätin poistaa myyntisaatavista liitteiden 1-3 saatavat.

Hans Vikdal

kaupunginjuristi

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut, myynnistä suoritukseen
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 2
Liite 1:Ulosoton esteet
Liite 2:Virheelliseti konvertoitu
Liite 3:Epävarmat saatavat