Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Pormestari102.01.2024 

8756-2023 (00 00 01)

Turun kaupungin jäsenehdokkaan nimeäminen Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan toimikaudelle 2024-2027

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 20.12.2023:

Valtioneuvoston kanslia valmistelee Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudelleen asettamista kaudelle 2024–2027. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Petteri Orpo.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan visiona on ollut vuodesta 2016 Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Visio toteutetaan yhdessä yhteiskunnan eri toimijaryhmien kanssa ja se perustuu toimikunnan keväällä 2022 julkaisemaan strategiaan.

Toimikunnan tavoitteena on koko yhteiskunnan osallistaminen kestävän kehityksen toteuttamiseen, kestävän kehityksen juurruttaminen päätöksenteon ja politiikan ytimeen, eri toimijoiden kohtaamisen, vuoropuhelun ja verkottumisen edistäminen sekä parhaiden kestävän kehityksen käytäntöjen jakaminen ja niistä viestiminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Alkavalla kaudella toimikunnan keskeisenä tehtävänä tulee olemaan kestävän kehityksen ja kestävyysmurroksen vauhdittaminen sekä kestävän kehityksen entistä tiiviimpi kytkeminen osaksi kansalista politiikkaa. Toimikunta valmistelee toimenpidesuunnitelman kestävyyden edistämiseksi reilusti nykyhetkessä ja ylisukupolvisesti sekä tukee valtioneuvoston kansliassa tehtävää yhteiskunnallista kestävyystarkastelua.

Työn valmistelusta vastaa pääsihteeristö (pääsihteeri ja apulaispääsihteeri) sekä ministeriöt käsittävä koordinaatioverkosto ja muut tarvittavat foorumit.

Jäsenesitykset pitää toimittaa viimeistään 12.1.2024.

Apulaispormestari, pormestarin varahenkilö Piia Elo:

Päätös​Päätin nimetä Turun kaupungin jäsenehdokkaaksi Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan toimikaudelle 2024-2027 pormestari Minna Arven.

Piia Elo

apulaispormestari,

pormestarin varahenkilö

Jakelu

ilmValtioneuvoston kanslia
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX