Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö104.01.2024 

16-2024 (00 04 02)

Turun kaupungin liittyminen kansainväliseen CitiesWithNature -verkostoon

Projektipäällikkö Niina Ruuska ja ilmastojohtaja Risto Veivo 21.12.2023:

Turun kaupungin tavoitteena on olla yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista vuonna 2030. Liittymällä CitiesWithNature -verkostoon kaupungin luontotyön saavutukset pääsevät osaksi maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen mukaista seuranta-alustaa. Verkosto ja digitaalinen alusta tukevat kaupungin kansainvälisen luontoyhteistyön perustarpeita eli toimenpiteistä viestintää, vertaisoppimista ja biodiversiteetin seurannan kehittämistä.

Turun kaupunkistrategian (Turku 2030 -luvulla, Kv 14.2.2022 § 20) yksi päätavoitteista on Luontokaupunki Turku. Maailman johtavien ilmasto- ja luontokaupunkien asemaan pääseminen edellyttää vahvaa paikallista luontotoimenpiteiden toteuttamista, mutta myös kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kansainväliseen biodiversiteetin seurantakehikkoon nojaten.

Kunming-Montrealin globaalin biodiversiteettikehyksen liitteessä (Action Plan 15/12) korostetaan kehykseen sitoutuneiden valtioiden lisäksi myös paikallis- ja aluehallintojen merkittävää roolia tavoitteiden edistäjinä. CitiesWithNature -alusta on kaupungeille keino kiinnittyä globaaliin kehykseen.

CitiesWithNature -verkostossa kaupungit voivat asettaa tavoitteita sekä seurata ja jakaa tietoa luonnon monimuotoisuuden hyväksi tekemästään työstä.

Verkostoon CitiesWithNature edellyttää kaupunkiprofiilin luomista, jossa kuvataan luontotavoitteet ja toimenpiteiden etenemissuunnitelma. Jäsenet saavat käyttöönsä oppaita ja työkaluja, esimerkiksi City Biodiversity Index -työkalun. Verkosto lisää kaupunkien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista. Turun maine ja tunnettuus luontokaupunkina kasvaa.

​Paikallishallintojen kestävää kehitystä edistävä ICLEI on verkoston perustajajäsen yhdessä IUCN:n ja The Nature Conservancyn kanssa. ICLEI:n asiantuntijat tukevat eurooppalaisten kaupunkien toimintaa CitiesWithNature -verkostossa. Turku on ICLEIn jäsen vuodesta 1995 ja pormestari Minna Arve on ICLEI:n varapuheenjohtaja vuodesta 2020 alkaen. Turun toimintaa verkostossa koordinoi Vihreän siirtymän palvelualue ja vastuuhenkilönä on ilmastojohtaja Risto Veivo. CitiesWithNature -verkostossa ei ole jäsenmaksua.

Esitämme, että Turun kaupunki liittyy CitiesWithNature -verkoston jäseneksi. Turun kaupunki voi esimerkillään ja yhteistyöllä kannustaa myös muita suomalaisia luontotyön edelläkävijäkaupunkeja liittymään verkostoon.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki liittyy CitiesWithNature -verkostoon.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedElinvoima, vihreä siirtymä
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX