Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7729.12.2023 

5922-2020 (02 08 00, 07.03)

Museopalvelujen MIP -järjestelmän Front End -teknologian vaihtotyön hankinta ATR Soft Oy:ltä 2024

IT-hankepäällikkö Harri Nevala 29.12.2023:

Museopalvelujen käytössä olevan MIP -järjestelmän toteutuksessa on käytetty AngularJS -teknoligakirjastoa. Tämä kirjasto on vanhentunut, eikä sille ole enää virallista tukea. Tuen puute nostaa tietoturvariskejä ja hankaloittaa järjestelmän jatkokehittämistä. Kirjasto ei myöskään tue tulevia selainversioita, joten näiden syiden ja etenkin kohonneen tietoturvariskin vuoksi AngularJS -kirjaton on vaihdettava moderniin ja ylläpidettyyn React -käyttöliittymäkirjastoon.

Työ aloitettiin jo keväällä 2023, mutta työmäärä on osoittautunut huomattavasti alkuperäistä arviota suuremmaksi, eikä työtä ole saatu valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Turun kaupunki on pyytänyt tarjousta ATR Soft Oy:ltä tarjousta työn loppuun saattamiseksi jotta järjestelmän tietoturva ei vaarannu.

Turun kaupungilla on ATR Soft Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus (MIP Museon informaatioportaalin ylläpito- ja kehitystyöt, dnro 5922-2020).

Tietojärjestelmän omistaja Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella MIP -järjestelmän Front End -teknologian vaihtotyön. Kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 59 675 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-103000 MIP kehittäminen.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella MIP -järjestelmän Front End -teknologian vaihtotyön. Kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 59 675 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero M-1002-103000 MIP kehittäminen.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-hankepäällikkö Harri Nevala, puh. 050 368 8749.

Jakelu

aoATR Soft Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX