Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7628.12.2023 

8893-2023 (02 08 00, 07.03)

SharePoint-palveluiden (Dotku ja Metku) tuki- ja kehittämistyön hankinta Sulava Oy:lta

IT-käyttöpäällikkö Katja Klemola 20.12.2023:

Turun kaupungissa on otettu käyttöön M365-kokonaisuuteen kuuluvassa SharePoint Online -palvelussa koko kaupungin laajuisia keskeisiä palveluja, kuten dokumenttienhallinta (Dotku) ja intranet (Metku). Käyttöönottoprojektit on toteutettu vuosina 2022-2023. Dotkun ja Metkun tuotantokäyttö on aloitettu vuonna 2023.

SharePoint Online -ympäristö on jatkuvasti kehittyvä ympäristö, minkä vuoksi on tärkeää, että ympäristöön vaikuttavat muutokset tunnistetaan ja saadaan otettua hallitusti käyttöön palveluiden loppukäyttäjille. Lisäksi tuki- ja ylläpitopalvelulla varmistetaan nopea reaktiivinen tuki yllättäviin virhe- ja ongelmatilanteisiin.

Dokumenttienhallinnan käyttöönottoprojektin hankinnan yhteydessä kilpailutettiin SharePoint-ympäristölle kehittämisen ja ylläpidon tuki kahdelle vuodelle, dnro: 14422-2022. Kilpailutuksen voitti ja käyttöottoprojektin toteutti Sulava Oy.

Turun kaupungilla on Sulava Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus, Sharepoint Online tuki- ja ylläpitopalvelut - palvelusopimus, dnro:14422-2022.

Palveluiden omistajat asianhallintapäällikkö Sari Suomela ja viestintäjohtaja Saara Malila puoltavat esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Sulava Oy:ltä hankintasopimukseen perustuen tuki- ja ylläpitotyötä 2 htp kuukaudessa, jolloin vuosittaiset kustannukset alkaen vuodesta 2024 ovat enintään 24 300 euroa. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13174 - KH/Sovelluspalvelut, tilausnumero 2800062.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Sulava Oy:ltä hankintasopimukseen perustuen tuki- ja ylläpitotyötä 2 htp kuukaudessa, jolloin vuosittaiset kustannukset alkaen vuodesta 2024 ovat enintään 24 300 euroa. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13174 - KH/Sovelluspalvelut, tilausnumero 2800062.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-käyttöpäällikkö Katja Klemola, p. 040 356 5068

Jakelu

aoSulava Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX