Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja7528.12.2023 

8891-2023 (02 08 00, 07.03)

Asiantuntijatyön hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Käyttöpalvelun palvelinten käyttöjärjestelmäpäivityksiin vuonna 2024

IT-pääsuunnittelija Olli Haarto 19.12.2023:

Turun IT-palveluiden käyttöpalvelut tuotetaan valtaosin Kuntien Tiera Oy:n ylläpitämänä palveluna Turun omassa laiteympäristössä.

Palvelussa on käytössä n. 500 palvelinta, joissa on käytössä useita eri Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmäversioita sekä SQL tietokantoja. Ohjelmistoversioiden tuen päättyessä palvelimet ja toimintaympäristö altistuvat tietoturvariskeille, minkä vuoksi ohjelmistot on päivitettävä uudempiin tuettuihin versioihin.

Kuntien Tiera Oy on antanut tarjouksen vuonna 2024 tehtävistä käyttöjärjestelmien sekä tietokantojen päivityksistä. Asiantuntijapalvelun työmääräarvio on 47htp ja työn kustannus on enintään 48 960 euroa (alv 0%).

Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Tietojärjestelmän omistaja IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella käyttöjärjestelmien ja tietokantojen päivitysten asiantuntijatyötä. Kustannukset vuodelle 2024 ovat enintään 48​ 960 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmän jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2104532 EOL projekti.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella käyttöjärjestelmien ja tietokantojen päivitysten asiantuntijatyötä. Kustannukset vuodelle 2024 ovat enintään 48​ 960 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmän jatkokehittäminen, tilastollinen tilausnumero 2104532 EOL projekti.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Olli Haarto puh. 050 559 0421.

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX