Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja27322.12.2023 

12530-2019 (01 00 01, 01 02 01)

Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiesten luottamusmieskorvaus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.12.2023:

Turun yhteisjärjestö JHL ry on ilmoittanut 13.12.2023 Turun kaupungille luottamusmiesten muutoksista ja heidän ajankäytöstään 1.1.2024 alkaen. Järjestön ilmoitus on merkitty tiedoksi henkilöstöjohtajan päätöksellä 19.12.2023 § 269.

​Turun yhteisjärjestö JHL ry:n ilmoituksen mukaan tehtävistään kokonaan vapautettuina päätoimisina pääluottamusmiehinä kaudella 2024 – 2027 toimivat XXXXX ​ja XXXXX .

KVTES:n VII luvun 10 §:n mukaan pääluottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluvana korvauksena 273 €/kk, kun edustettavien lukumäärä on vähintään 700.

Henkilöstöjohtajan päätöksen 26.1.2012 § 11 mukaisesti pääluottamusmiehille KVTES:n soveltamisalalla maksetaan em. KVTES:n mukaisen korvauksen lisäksi 125 €/kk. Näin ollen KVTES:n soveltamisalalla pääluottamusmieskorvaus on tällä hetkellä yhteensä 398 €/kk (273 € + 125 €).

Henkilöstöjohtajan päätöksellä tulee päättää, että edellä todetut luottamusmieskorvaukset maksetaan XXXXX ja XXXXX 1.1.2024 lukien.

palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö, Tarja Kullanmäki:

Päätös​​Päätin, että Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmies XXXXX ja pääluottamusmies XXXXX maksetaan ajalla 1.1.2024 - 31.12.2027 varsinaiseen palkkaan kuuluvana luottamusmieskorvauksena 398 €/kk (273 € + 125 €).

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö

​​

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedTurun yhteisjärjestö JHL ry
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX