Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö4622.12.2023 

8822-2023 (02 08 02)

Tippsundin leirikeskuksen maalämpöurakka

Rakennuttaja-valvoja Kimmo Lahdenperä 21.12.2023:

Tilapalvelut pyysi 8.11.2023 kokonaistarjousta Tippsundin leirikeskusalueen maalämpöurakasta Taivassalossa.

Tarjouspyyntö julkaistiin hankintakanava Hilmassa ja tarjouspyyntömateriaali oli vapaasti kaikkien ladattavissa Haahtela PRIS -projektipankista. Projektipankin lokin mukaan tarjouspyyntöasiakirjoihin on tutustunut kaksikymmentäkolme (23) yritystä. Määräaikaan 27.11.2023 klo 16.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (hinnat alv 0 %):

Alti-Systems Oy, tarjoushinta 81.589,00 €

Urakoitsijan valintaperusteena hankinnassa käytetään tarjouspyynnön mukaisesti halvinta hintaa.

Halvimman tarjouksen suuruudeltaan 81.589,00 € (alv 0 %) on antanut Alti-Systems Oy.

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan Kimmo Lahdenperälle, puh. 040 6753 122.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että Tippsundin leirikeskusalueen maalämpöhankkeen kokonaisurakka hankitaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen antaneelta Alti-Systems Oy:ltä kokonaishintaan 81.589,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAlti-Systems Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX