Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja1921.12.2023 

8808-2023 (01 02 01)

Ohjauslisän maksaminen työpaikkaohjaajalle

Toiminnanjohtaja Anne-Marie Rautiainen:

KVTES:n II luvun 9 § 1 momentin ja TS:n II luvun 9 §:n soveltamisohjeen mukaan työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.

Henkilökohtainen ohjauspalkkio myönnetään nimetylle työpaikkakouluttajalle palvelujohtajan päätöksellä. Ohjauspalkkio maksetaan kouluttajalle siltä ajalta, jona hän on yksin vastannut opiskelijan opintojen ohjauksesta.

XXXXX opiskelee Vaasan ammattikorkeakoulussa. Sopimus on määräaikainen. Koulutuksen tietopuolisen koulutuksen järjestäjä on Vaasan ammattikorkeakoulu.

Esitän, että nuoriso-ohjaaja XXXXX maksetaan XXXXX vastuunalaisena kouluttajana ohjauspalkkiota 70 euroa/kk jaksolla 30.10.-10.12.2023. Palkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000. Ohjauslisä on osa henkilön varsinaista palkkaa.

Muutosjohtaja Anu Parantainen:

PäätösPäätin, että nuoriso-ohjaaja XXXXX maksetaan XXXXX vastuunalaisena kouluttajana ohjauspalkkiota 70 euroa/kk jaksolla 30.10.-10.12.2023. Palkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000. Ohjauslisä on osa henkilön varsinaista palkkaa.

Anu Parantainen

muutosjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX