Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja27221.12.2023 

8739-2023 (01 02 00)

Liikuntasuunnittelijan toimen (vak.nro 403943) tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 20.12.2023:

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari ja liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen ovat esittäneet, että liikuntasuunnittelijan toimen (vak.nro 403943) ja toimen hoitajan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 9,5 % aikavälillä 1.1.2024 - 30.6.2024.

​Esityksen mukaan liikuntasuunnittelija toimii oman toimensa ohella Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeen Liikkuva Turku -osakokonaisuuden lasten ja nuorten osatoteutuksen kehittämistoimenpiteiden projektipäällikkönä. Liikuntasuunnittelijan työtehtävät ovat muuttuneet tilapäisesti vaativimmiksi ja vastuullisemmiksi projektipäällikkyyden myötä.

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu, eikä esitykseen ole huomautettavaa.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että liikuntasuunnittelijan toimen (vak.nro 403943) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka korotetaan 9,5 %:lla ajalla 1.1.2024 - 30.6.2024 siten, että korotettu tehtäväkohtainen palkka on 3.357,08 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX