Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö4522.12.2023 

8772-2023 (02 08 02)

Kaupunginsairaala, rakennus 19, huoltotunnelin vesikattokorjaus

Rakennuttaja-valvoja Kimmo Lahdenperä 20.12.2023:

Tilapalvelut pyysi 24.11.2023 kokonaistarjousta kaupunginsairaalan rak.19 huoltotunnelin vesikattokorjausurakasta.

Tarjouspyyntö julkaistiin hankintakanava Hilmassa ja tarjouspyyntömateriaali oli vapaasti kaikkien ladattavissa Haahtela PRIS -projektipankista. Projektipankin lokin mukaan tarjouspyyntöasiakirjoihin on tutustunut kaksikymmentäseitsemän (27) yritystä. Määräaikaan 11.12.2023 klo 12.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (hinnat alv 0 %):

YP-Rakenne Oy, tarjoushinta 32.700,00 €

Salon Teollisuuskatot Oy, tarjoushinta 44.000,00 €

Varsinaisbitumi Oy, tarjoushinta 46.200,00 €

Anttikatot Oy Rakennusliike, tarjoushinta 31.400,00 €

Urakoitsijan valintaperusteena hankinnassa käytetään tarjouspyynnön mukaisesti halvinta hintaa.

Halvimman tarjouksen suuruudeltaan 31.400,00 € (alv 0 %) on antanut Anttikatot Oy Rakennusliike.

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan Kimmo Lahdenperälle, puh. 040 6753 122.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunginsairaalan rakennus 19 huoltotunnelin vesikattokorjaus-hankkeen kokonaisurakka hankitaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen antaneelta Anttikatot Oy Rakennusliikkeeltä kokonaishintaan 31.400,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAnttikatot Oy Rakennusliike
aoSalon Teollisuuskatot Oy
aoVarsinaisbitumi Oy
aoYP-Rakenne Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX