Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö35322.12.2023 

8546-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Täydennys taloussihteerin toimen (vak. nro 603019) kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista koskevaan päätökseen

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 18.12.2023:

​Kansliapäällikkö on päättänyt 15.12.2024 § 335 taloussihteerin toimen (vakanssinumero 603019) kelpoisuusvaatimuksen ja tehtäväkohtaisen palkan muuttamisesta 1.4.2024 alkaen. Em. päätöstä on tarpeen täydentää siten, että ko. toimi voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin 15.12.2023 § 335 tekemääni päätöstä täydentäen, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden hankintapalveluiden vastuualueella oleva taloussihteerin toimi (vak. nro 603019) voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa 1.4.2024 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX