Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja7620.12.2023 

15209-2021 (02 08 00)

Lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä sopimuksen jatkaminen ajalle 1.3.2024-28.2.2025

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala 18.12.2023:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 9.2.2022 § 20 on päätetty valita lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä palveluntuottajaksi ajalle 1.3.2022 - 29.2.2024 ML-Mediat Oy ja Turun Tietotarjonta Oy.

Hankintasopimuksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin optiokaudella ajalle 1.3.2024-28.2.2025.

Palveluntuottajat ovat osoittaneet täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu noin 30 000 €/vuosi.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

Suurimmat hankinnan käyttäjät puoltavat option käyttöönottoa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä kuvatuin perustein, että lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä hankintasopimuksia jatketaan valittujen palveluntuottajien kanssa alkuperäisin ehdoin optiokaudelle 1.3.2024-28.2.2025:

ML-Mediat Oy ja Turun Tietotarjonta Oy

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Optiokaudelle solmitaan erillinen hankintasopimus. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä​

​Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala, 040 635 1130

Jakelu

aoML-mediat Oy
aoTurun Tietotarjonta Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX