Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö26004.09.2023 

6011-2023 (00 01 05, 00 04 02, 02 06 01)

Le phallo butti! Ota työstä kiinni! -hanke

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto 23.8.2023:

​Työllisyyspalvelut on tehnyt yhteistyötä romaniväestön edustajien kanssa tavoitteena edistää romaninuorten ja aikuisten työllistymistä. Romaniväestön työttömyys on korkealla tasolla ja ammatillisen osaamisen kehittämistä ja työllisyyspalveluita tarvitaan työllistämisen edistämiseksi. Työllisyyspalvelun tehostamiseksi on tehty toimijaverkoston kanssa suunnitelma lisärahoituksen saamiseksi ESR:sta.

Mukaan yhteistyöhön on tullut Fingerroosin muistosäätiö ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Rahoituksen saamiseksi on tärkeää, että Turun kaupunki ja Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sopivat kumppanuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulun hakemassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa Le phallo butti! Ota työstä kiinni! (nro 200111). Hankkeen arvioitu toteutusaika on 1.9.2023 – 30.2.2026.

​Hankkeen johtamisesta vastaa hankkeen projektipäällikkö Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon Turku nimeää oman edustajansa ja Turun kaupungin työllisyysjohtaja nimeää hankkeelle yhteyshenkilön.

​Hankkeen tavoitteita ovat mm. seuraavat:

​1) edistetään varsinaissuomalaisten romanien työllistymistä ja hakeutumista koulutukseen,

2) kannustetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia romaneja hakeutumaan itseä eniten kiinnostavalle ja omia henkilökohtaisia resursseja parhaiten hyödyntävälle urapolulle,

3) varmistetaan rakenteissa romaniväestön yhdenvertaisten palvelujen saavutettavuus, ja

4) pääväestön ja paikallisten romaniyhteisöjen keskinäisen luottamuksen vahvistaminen romaneiden työllisyyden edistämiseksi.

​Tavoitteet saavutetaan mm.

​·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kehittämällä, pilotoimalla ja jalkauttamalla romanitaustaisen työhönvalmentajan malli kuntien työllisyyspalveluihin

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ lisäämällä romanityönhakijoiden tietoja eri koulutus- ja uravaihtoehdoista sekä tekemällä yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ syventämällä romanijärjestöjen yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa (esim. palvelujen suunnittelussa ja työntekijöiden koulutuksessa)

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tuomalla esiin myönteisiä kokemuksia romanitaustaisista työntekijöistä työnantajien asenteiden muuttamiseksi

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ perustamalla alueellinen työnantajapooli

​Hanke myös toteuttaa tammikuussa 2023 voimaan astuvan Romanipoliittisen ohjelman (ROMPO3) sekä kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (2022–2023) tavoitteita käytännössä. Lisäksi hanke edistää Turussa asuvien romanien työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista sekä hyviä väestösuhteita pääväestön ja romaneiden välillä.

​ESR-hankerahoitukseen sisältyy omavastuuosuuksia. Hankesuunnitelmassa Turun kaupungin työllisyyspalvelut sitoutuu rahoittamaan Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön omavastuuosuuden, joka on enintään 48​ 936€. Mikäli hanke keskeytyy, sitoumus raukeaa ja omavastuuosuus koskee vain osuutta toteutuneista kustannuksista. Kustannukset katettaisiin työllisyysmäärärahasta, johon on tehty kuluvalle vuodelle varaus kolmannen sektorin kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

​Omarahoitusosuuksien maksamisen suunnitelma vuosille:

​Vuosi 2023 (4 kk): 6522€

Vuosi 2024 (12 kk):19576€

Vuosi 2025 (12kk):19576€

Vuosi 2026 (2kk): 3262€

​Turun kaupunki solmii yhteistyösopimuksen Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön kanssa. Sopimuksen tekeminen on edellytys rahoituksen vahvistuspäätöksen saamiseksi Keski-Suomen ELY-keskukselta.

​Ehdotan, että kaupunki tekee päätöksen hankkeeseen osallistumisesta, yhteistyösopimuksen solmimisesta Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön kanssa ja omarahoitusosuuden, yhteensä enintään 48 936 €, maksamisesta työllisyysmäärärahasta vuosina 2023-2026. Työllisyysjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan erillinen yhteistyösopimus Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön kanssa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki osallistuu Le phallo butti! Ota työstä kiinni! -hankkeeseen, tekee hankkeesta yhteistyösopimuksen Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön kanssa.

Hankkeen omarahoitusosuus, yhteensä enintään 48 936 €, maksetaan työllisyysmäärärahasta vuosina 2023-2026.

Lisäksi päätin valtuuttaa työllisyysjohtajan allekirjoittamaan Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tpvXXXXX