Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25904.09.2023 

5917-2023 (01 01 00)

Suunnittelijan toimen (vak. nro 000431) tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Hallintojohtaja Jukka Varonen:

Konsernihallinnon yhteisten palveluiden tietosuoja ja tietoturva -yksikössä on suunnittelijan toimi. Suunnittelijan tehtävänä on koordinoida tietosuoja ja tietoturvatyötä, niihin liittyvää valvonta- ja kehittämistyötä sekä huolehtia henkilöstön neuvonnasta ja ohjauksesta tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tehtävänimike olisi tarkoituksenmukaista päivittää tietosuoja-asiantuntijaksi kuvaamaan paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä.

Suunnittelijan toimen (vak.nro 000431) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Kelpoisuusvaatimus on lisäksi tarkoituksenmukaista päivittää yleisempään muotoon sisältäen jatkossa vain koulutusvaatimuksen. Suunnittelijan toimi on vapautumassa irtisanoutumisen johdosta, ja muutokset esitetään tehtäväksi ennen vakanssin täyttämistä. Vakanssille tehtävillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutusta.

Esitän, että konsernihallinnon tietosuoja ja tietoturva -yksikössä olevan suunnittelijan toimen (vak.nro 000431) tehtävänimike muutetaan tietosuoja-asiantuntijaksi ja toimen kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto 1.9.2023 lukien.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 30.8.2023:

​Hallintojohtaja Jukka Varonen on esittänyt konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon tietosuoja ja tietoturva -yksikköön sijoittuvan suunnittelijan toimen tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttamista. Nimikkeeksi on esitetty tietosuoja-asiantuntija ja kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty korkeakoulututkinto. Esitetyillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Suunnittelijan toimen (vak. nro 000431) tehtävänimike ja kelpoisuusvaatimus voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallintoon sijoittuvan suunnittelijan toimen (vak. nro 000431) tehtävänimike muutetaan siten, että nimike on tietosuoja-asiantuntija, ja ko. toimen kelpoisuusvaatimus muutetaan siten, että kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto 1.9.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX