Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18901.09.2023 

6047-2023 (01 02 00)

Kaavasuunnittelijan toimen (vak.nrot 607158) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 30.8.2023:

TS:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien jakoa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin koskevasta henkilöstöjohtajan päätöksestä 28.6.2023 § 161 on puuttunut kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa avoinna oleva kaavasuunnittelijan toimi (vak.nro 607158).

​Po. toimen tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee vahvistaa 1.6.2023 lukien 3.185,00 €/kk (TS/ PR II, VL 2D).

Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 perusteella asiasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan päätösvaltaan.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden avoinna olevan kaavasuunnittelijan toimen (vak.nro 607158) tehtäväkohtainen palkka on 1.6.2023 lukien 3.185,00 €/kk (TS/ PR II, VL 2D).

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX