Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18801.09.2023 

5442-2023 (01 02 00)

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 9.8.2023:

​Aluepäällikkö Anu Oksanen on ilmoittanut, että Koukkarinkadun päiväkodin (409330)​ varajohtajaksi vakanssille 367487 on vakinaistettu XXXXX 1.8.2023 alkaen.

​Vakanssin nykyinen TVA on 3B.

​Esitän, että vakanssin 367487 TVA muutettaisiin TVA 4A:n mukaiseksi 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

​Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 28.8.2023:

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (vak.nro 367487) tehtävät ovat muuttuneet 1.8.2023 lukien oleellisesti vaativammiksi, ja toimen tehtäväkohtainen palkka ja vaativuusluokka tulee em. syystä määritellä uudelleen TVA:n mukaiselle oikealle tasolle.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että varhaiskasvatuksen opettajan toimen (vak.nro 367487) ja em. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 1.8.2023 lukien 2.824,39 €/kk.

​Toimien vaativuusluokka on 1.8.2023 lukien 4A (OVTES, osio G, 45000044).

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX