Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18701.09.2023 

5906-2023 (01 02 00)

Tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikainen tarkistaminen ajalla 1.9.2023-29.2.2024

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 28.8.2023:

​Henkilöstöpalvelupäällikkö Heini Ylä-Himanka on esittänyt, että HR-järjestelmäasiantuntija XXXXX (vak. nro 390194) ja rekrytointisuunnittelija XXXXX (vak. nro 390193) tehtäväkohtainen palkka maksetaan 5 % korotettuna ajanjaksolla 1.9.2023-29.2.2024 siten. XXXXX korotettu tehtäväkohtainen palkka on 2.915,42 €/kk ja XXXXX korotettu tehtäväkohtainen palkka on 2.570,07 €/kk. Esityksen perusteena on, että HR-järjestelmäasiantuntija XXXXX sekä rekrytointisuunnittelija XXXXX tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti johtavan rekrytointiasiantuntijan Tuulia Merrantin (vak. nro 390191) työvapaan ajaksi jaettujen rekrytoinnin töiden vuoksi.

​Esityksessä on todettu, että molempien em. toimien (vak. nrot 390194 ja 390193) työn vaativuus lisääntyy Merrantilta siirtyvien vastuiden vuoksi. XXXXX työskentelee rekrytoinnin yhteyshenkilönä hoitaen mm. rekrytoinnin ohjeiden päivitystä, tarvittaessa oppilaitosyhteistyötä sekä rekrytoinnin kehittämistoimintaa. XXXXX toimii sijaisuuden aikana rekrytointimarkkinoinnin yhteyshenkilönä hoitaen mm. Some-markkinoinnin ​ ja hakijakyselyn koordinoinnin, Exit-kyselyn toteuttamisen ja kehittämisen sekä Some-julkaisujen tekemisen palvelukokonaisuuksista tulevien pyyntöjen perusteella.

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu, eikä esitykseen ole huomautettavaa. HR-järjestelmäasiantuntija XXXXX (vak. nro 390194) ja rekrytointisuunnittelija XXXXX (vak. nro 390193) on perusteltua maksaa korotettua tehtäväkohtaista palkkaa esityksen mukaisesti.

​​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että HR-järjestelmäasiantuntijan toimen (vak. nro 390194) ja ko. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.915,42 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ajalla 1.9.2023-29.2.2024. Lisäksi päätin, että rekrytointisuunnittelijan toimen (vak. nro 390193) ja ko. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.570,07 €/kk (KVTES/01TOI060) ajalla 1.9.2023-29.2.2024.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX