Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25704.09.2023 

4400-2023 (02 05 05, 02 07 01)

Visit Turku Archipelago Oy:n osakekaupassa käytettävän osakkeiden substanssiarvon vahvistaminen

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 31.8.2023:

Turun kaupunginhallitus on 12.6.2023 § 255 kohdalla päättänyt, että Turun kaupunki myy omistamiaan Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeita Naantalin kaupungille (83 kpl) ja Paraisten kaupungille (62 kpl). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan osakkeiden kauppahintana käytetään osakkeiden substanssiarvoa per 28.2.2023, joka lasketaan ensisijaisesti oikaisemalla vuoden 2022 tilinpäätöstä 28.2.2023 mennessä tapahtuneilla muutoksilla, tai toissijaisesti laadittavalla välitilinpäätöksellä. Kaupunginhallitus valtuutti päätöksellään kansliapäällikön allekirjoittamaan päätöksen liitteenä olevat asiakirjat ja hyväksymään niihin vähäisiä muutoksia.

​Osakekaupat ovat osa kokonaisuutta, jolla Naantalin kaupunki ja Paraisten kaupunki otetaan neuvotellun mukaisesti Visit Turku Archipelago Oy -sidosyksikköyhtiön osakkaiksi, jotta ne voivat hankkia yhtiöltä matkailun edistämiseen liittyviä palveluja.

Osakkeiden substanssiarvo 28.2.2023 tilanteeseen laskettuna on liitteenä 1 olevan substanssiarvolaskelman mukaisesti 350,14 euroa osakkeelta. Laskelmassa on huomioitu 31.12.2022 tilanne oikaistuna 28.2.2023 saakka toteutuneilla tapahtumilla kuten Turun kaupunginhallituksen päätöksen 6.2.2023 § 64 mukaisella SVOP-sijoituksella ja Turun kaupungin yhtiöön tammikuussa 2023 suorittamalla palvelumaksulla.

Liite 1​Visit Turku Archipelago Oy substanssiarvolaskelma 28.2.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Visit Turku Archipelago Oy:n osakekaupassa käytettävä osakkeen substanssiarvo per 28.2.2023 on 350,14 euroa osakkeelta. Tämä päätös pannaan täytäntöön heti lainvoimaisuutta odottamatta.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 257
Liite 1:VTA substanssiarvolaskelma