Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4801.09.2023 

6061-2023 (02 08 00, 07.03)

Symantec Endpoint Security (SES) Complete virustorjuntaohjelmiston hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä ajanjaksolle 28.9.2023 - 27.9.2024

IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro 30.8.2023

Turun kaupungin työasema- ja palvelinympäristössä on käytössä keskitetysti hallittu ”Symantec Endpoint security (SES) Complete” virustorjuntaohjelmisto.

IT-palvelut on ottanut käyttöön 1.10.2017 Tiera virustorjunta option (dno 9877-2017) Tiera käyttäjäpalveluissa. Sopimus sisältää Symantec virustorjunnan lisenssit ja siihen liittyvän työasemien virustorjunnan tukipalvelun.

Lisenssien hinnan ja määrän tarkistus on kerran vuodessa aina alkavan kauden alussa, nyt 28.9.2023. Tarkistuspisteen aikana lisenssien määrää on mahdollista nostaa tai laskea työasemavolyymin mukaisesti. Nykyinen lisenssimäärän tarve on 12.500 kpl.

Kuntien Tiera on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tieralta saadun tarjouksen perusteella Symantec Endpoint Security (SES) Complete virustorjuntaohjelmiston. Vuoden lisenssikustannukset aikavälillä 28.9.2023- 27.9.2024 ovat enintään 119 750 € (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13176 /KH IT-tukipalvelut.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella Symantec Endpoint Security (SES) Complete virustorjuntaohjelmiston lisenssit ajanjaksolle 28.9.2023-27.9.2024 kokonaishintaan 119 750 € (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13176 /KH IT-tukipalvelut.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 18 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro, puh. 050 5589731

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX