Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25604.09.2023 

4214-2023 (10 03 01, 12 03 03, 00 00 01)

Muutokset Historian ja tulevaisuuden museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ohjelmaan ja tuomariston kokoonpanoon

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja kehittämispäällikkö Ville-Matti Rautjoki 29.8.2023:

Kaupunginhallitus päätti 5.6.2023 § 218 käynnistää Historian ja tulevaisuuden museon kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, joka avautuu 4.9.2023 ja päättyy 16.1.2024. Samalla kansliapäällikkö oikeutettiin tekemään kilpailuohjelmaan jälkikäteen muutoksia. Kaupunginhallituksen 5.6.2023 kokouksen jälkeen ohjelmaan on tehty Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailutoimikunnan ja kilpailutuomariston ehdotuksesta pienimuotoisia muutoksia mm. satama-allasta koskevan ohjeistuksen muotoilun, ohjelman kuvituksen, liitemateriaalien sekä kilpailutuomariston kokoonpanon osalta.

Ohjelman sisältöön tehdyt muutokset:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kilpailuohjelmaan on lisätty EU:n pakotemääräyksiin liittyvä tekstikohta

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ohjelman ”Sovittaminen kaupunkikuvaan ja kaupunkirakenteeseen” -kohtaan on satama-altaan taloudellisia toteuttamisedellytyksiä koskevaa ohjeistusta tarkennettu

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tuomariston jäsenistön joukkoon on lisätty kaupungin asiantuntijajäsenenä arkkitehti Mari Virtanen

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tuomariston SAFA:n nimeämien ammattituomarien kohdalla Paul Thynellin tilalle on nimetty arkkitehti Claudia Auer

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tuomariston jäsenistöön on kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen täydennetty kaupunginhallituksen nimeäminä luottamushenkilöinä Ulla Achrén ja Alice Girs

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ julkisten kaupunkitilojen yhteisöllisyystavoitetta on korostettu.

Ohjelman liitemateriaaliin tehdyt muutokset:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ liitteisiin lisätty kaksi havainnekuvaa Linnanniemen ideakilpailun voittajaehdotuksesta

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ liitteiden joukkoon on lisätty ohje 3D-mallien toimittamisesta.

Tuomariston kokoonpano muutosten jälkeen on seuraava:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Minna Arve, pormestari, tuomariston puheenjohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Anu Laitila, kulttuurijohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Leevi Luoto, tilapalvelujohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Juhani Ruohonen, museopalvelujohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kimmo Suonpää, kaupunkirakentamisjohtaja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mari Virtanen, arkkitehti

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Simo Paavilainen, arkkitehti SAFA (SAFAn nimeämä ammattituomari)

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Claudia Auer, arkkitehti SAFA (SAFAn nimeämä ammattituomari)

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ulla Achrén, kaupunginhallituksen jäsen

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Alice Girs, kaupunginvaltuuston jäsen.

Liite 1​Kilpailuohjelma (Salassa pidettävä, JulkL 6 § 1 momentti 2 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä edellä mainitut muutokset Historian ja tulevaisuuden museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmaan sekä henkilömuutokset tuomariston kokoonpanoon.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Konha § 256
Liite 1:Kilpailuohjelma