Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25531.08.2023 

6029-2023 (01 01 00)

Visit Turku Archipelago Oy:lle siirtymisen johdosta avoimeksi tulleiden työsopimussuhteisten toimien lakkauttaminen

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 29.8.2023:

​Turun kaupungin matkailupalvelut siirtyivät Visit Turku Archipelago Oy:lle 1.1.2023 ja matkailupalvelujen palvelualueen henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella em. yhtiöön 1.1.2023 lukien.

Visit Turku Archipelago Oy:lle 1.1.2023 siirtymisen johdosta avoimiksi tulleet työsopimussuhteiset toimet tulisi tarpeettomina lakkauttaa.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta.

Liite 1​Lakkautettavat toimet

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että liitteessä 1 luetellut avoinna olevat työsopimussuhteiset toimet lakkautetaan 1.9.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 255
Liite 1:Lakkautettavat toimet