Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18601.09.2023 

5923-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksamisen jatkaminen 1.6.2023 alkaen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 28.8.2023:

XXXXX (vak. nro 300060) on maksettu aiemmin tehdyn päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan henkilöstöasiantuntijan toimessa (vak. nro 001156). Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 51,18 €/kk.

XXXXX i on siirtynyt toimistosihteerin toimeen (vak. nro 300060) 1.6.2023 alkaen. XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä toimistosihteerin toimeen (vak. nro 300060), koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan toimistosihteerin toimea (vak. nro 300060) 1.6.2023 alkaen. XXXXX henkilökohtainen lisä on 51,18 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX