Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Elinvoiman palvelukokonaisuus 
Elinvoimajohtaja304.09.2023 

3093-2023 (02 05 01)

Saaristomeren Suojelurahaston yleisavustus vuodelle 2023

Centrum Balticum –säätiön johtaja Kari Liuhto on toimittanut kaupungille hakemuksen 40.000 euron suuruisen yleisavustuksen maksamiseksi Saaristomeren Suojelurahaston vuoden 2023 toimintaa varten.

Saaristomeren suojelurahasto on vuonna 2007 perustettu Centrum Balticum –säätiön erillisrahasto. Centrum Balticum –säätiön perustajia ovat Turku, Pori, Uusikaupunki, Rauma ja Vaasa sekä kolmen turkulaisen yliopiston tukisäätiöt ja Varsinais-Suomen Liitto.

Rahasto ohjaa varoja vesiensuojeluhankkeisiin tavoitteena rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen paraneminen Saaristomerellä ja sen valuma-alueella.

Rahasto edustaa hakemuksen mukaan keskeistä ympäristöalan asiantuntemusta ja toimii asiantuntijaelimenä, joka suunnittelee ja kehittää rahaston toimintaa ja tekee Centrum Balticum –säätiön hallitukselle esityksiä myönnettävistä rahoituksista.

Hakemuksessa todetaan, että rahasto kerää lahjoituksia ja ohjaa varat vesiensuojeluhankkeisiin. Rahankeräyslainsäädännön ja lupien mukaisesti keräysvaroja on mahdollista käyttää vain välittömästi keräykseen liittyviin kuluihin, jotka ovat rahankeräyksen toimeenpanon kannalta välittömiä ja välttämättömiä. Saaristomeren suojelurahaston koordinoinnin edellyttämien tehtävien hoitamiseksi tarvitaan anomuksen suuruinen yleisavustus.

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen:

Päätös​Päätin, että Saaristomeren Suojelurahastolle myönnetään 40.000 euron suuruinen yleisavustus vuoden 2023 toimintaa varten. Yleisavustus maksetaan kustannuspaikalta 19032 KH/Saaristomeren suojelurahasto.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Niko Kyynäräinen

elinvoimajohtaja

Jakelu

aoCentrum Balticum -säätiö sr
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvXXXXX
tiedXXXXX