Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4701.09.2023 

9935-2022 (02 08 00, 07.03)

Asiantuntijatyön hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Käyttöpalvelun palvelinten käyttöjärjestelmäpäivityksiin vuonna 2023

IT-pääsuunnittelija Olli​ Haarto​ 25.8.2023:

Turun IT-palveluiden käyttöpalvelut tuotetaan valtaosin Kuntien Tiera Oy:n ylläpitämänä palveluna Turun omassa laiteympäristössä. ​

Palvelussa on käytössä n. 600 palvelinta, joissa on käytössä useita eri Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmäversioita. Ohjelmistoversioiden tuen päättyessä palvelimet ja toimintaympäristö altistuvat tietoturvariskeille, minkä vuoksi ohjelmistot on päivitettävä uudempiin tuettuihin versioihin.​

IT-palvelut on hankkinut päivityksiin asiantuntijatyötä Kuntien Tiera Oy:ltä (IT-palvelujohtaja §71, dnro 9935-2022), mutta työmäärä on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi.

Kuntien Tiera Oy on antanut lisätarjouksen vuonna 2023 tehtävistä​ käyttöjärjestelmien päivityksistä. Asiantuntijapalvelun työmääräarvio on 16​ htp ja työn kustannus on enintään 17 505 euroa (alv 0%).​

Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Tietojärjestelmän omistaja IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella käyttöjärjestelmien päivitysten asiantuntijatyötä. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 17 505 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13177 KH /konesalipalvelut tilastollinen tilausnumero 2800059.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella käyttöjärjestelmien päivitysten asiantuntijatyötä. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 17 505 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13177 KH /konesalipalvelut tilastollinen tilausnumero 2800059.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Olli Haarto puh. 050 559 0421.​ ​

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX