Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18501.09.2023 

5922-2023 (01 02 00)

Erään varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 25.8.2023:

Erään varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen tehtäväkohtainen palkka on määritelty erheellisesti väärälle tasolle. Tästä syystä varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen tehtäväkohtainen palkka tulee määritellä palkkahinnoittelun mukaiselle oikealle vaativuustasolle. Varhaiskasvatuksesta saadun tiedon mukaan asiasta on keskusteltu varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen kanssa.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen​

Päätös​Päätin, että varhaiskasvatuksen opettajan toimen (vak.nro 360691) sijaisen XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.8.2023 – 31.7.2024 on vaativuusluokan 2A mukainen tehtäväkohtainen palkka, joka on tällä hetkellä 2.620,22 €/kk (KVTES / hinnoittelukohta 05VKA045).

Tällä päätöksellä ei muuteta virkojen/toimien vakanssirekisteriin määriteltyä tehtäväkohtaista palkkaa.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.​

​ ​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä​

Jakelu

mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX