Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25131.08.2023 

5815-2023 (01 01 00)

Tietopalveluasiantuntijan toimien (vakanssit 401484 ja 409098) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tietopalvelupäällikkö Marita Heinä, hallintojohtaja Jukka Varonen, strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

​Tietopalveluasiantuntijan toimen (vakanssi 401484) kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

​Tietopalveluasiantuntijan toimen (vakanssi 409098) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

​Molemmat tietopalveluasiantuntijan toimet ovat vapautuneet irtisanoutumisen johdosta. Toimien kelpoisuusvaatimukset on tarkoituksenmukaista päivittää ennen niiden täyttämistä asiantuntijatehtävän mukaiseen yleisempään muotoon sisältäen jatkossa vain koulutusvaatimuksen. Vakanssien kelpoisuusvaatimuksen muuttamisella ei ole kustannusvaikutusta.

Ehdotus​Esitämme, että konsernihallinnon tietopalvelut -vastuualueella olevien tietopalveluasiantuntijan toimien (vakanssit 401484 ja 409098) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan 1.9.2023 lukien korkeakoulututkinto.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 25.8.2023:

​Tietopalvelupäällikkö Marita Heinä, hallintojohtaja Jukka Varonen, strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden tietopalvelut -vastuualueelle sijoittuvien tietopalveluasiantuntijan toimien (vak. nrot 401484 ja 409098) kelpoisuusvaatimukseksi määritellään korkeakoulututkinto 1.9.2023 lukien.

​Esityksessä on todettu, että em. avoinna olevien toimien kelpoisuusvaatimukset on tarkoituksenmukaista päivittää ja yhdenmukaistaa yleisempään muotoon sisältäen jatkossa vain koulutusvaatimuksen. Vakanssien kelpoisuusvaatimuksen muuttamisella ei ole kustannusvaikutusta.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu, eikä esitykseen ole huomautettavaa. Konsernihallinnon yhteisten palveluiden tietopalvelut -vastuualueella olevien tietopalveluasiantuntijan toimien (vak. nrot 401484 ja 409098) kelpoisuusvaatimus voidaan määritellä esityksen mukaisesti.

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden tietopalvelut -vastuualueella olevien tietopalveluasiantuntijan toimien (vak. nrot 401484 ja 409098) kelpoisuusvaatimus määritellään siten, että kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto 1.9.2023 alkaen

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX