Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18429.08.2023 

1512-2023 (01 02 00)

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtävien vaativuuden tilapäisesti muuttuessa (vakanssit 000140 ja 000417)

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 25.8.2023:

​Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet toimistosihteeri XXXXX (vakanssi 000140) tehtäväkohtaisen palkan määräaikaista korottamista 5 %:lla siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2.450,45 €/kk ajalla 21.8.–17.9.2023 sekä toimistosihteeri XXXXX (vakanssi 000417) tehtäväkohtaisen palkan määräaikaista korottamista 5 %:lla siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2.626,30 €/kk ajalla 21.8. –17.9.2023. Henkilöstöjohtajan aiemman päätöksen perusteella em. henkilöille on maksettu korotettua tehtäväkohtaista palkkaa ajalla 20.2.2023– 20.8.2023. Korotettua tehtäväkohtaista palkkaa on maksettu sijaisjärjestelyjen ja olennaisen tehtävien vaativuuden muuttumisen vuoksi. Sijaisjärjestelyt jatkuvat edelleen 17.9.2023 asti

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu, eikä esitykseen ole huomautettavaa. Toimistosihteeri XXXXX (vakanssi 000140) ja XXXXX (vakanssi 000417) on perusteltua maksaa korotettua tehtäväkohtaista palkkaa esityksen mukaisesti.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että toimistosihteeri toimen (vakanssinumero 000140) ja ko. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.450,45 €/kk (KVTES/01TOI060) ajalla 21.8.–17.9.2023. Lisäksi päätin, että toimistosihteerin toimen (vak. nro 000417) ja em. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.626,30 €/kk (KVTES/01TOI060) ajalla 21.8.–17.9.2023.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX