Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18328.08.2023 

5881-2023 (01 00 01, 01 02 00)

Erikoissairaanhoitajan toimen (vak.nro 362233) virka- ja työehtosopimuksen ja palkkahinnoittelun muuttaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 24.8.2023:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksessa on tullut avoimeksi erikoissairaanhoitajan toimi (vak.nro 362233), joka on Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) piirissä. Ennen avoimen toimen täyttämistä toimi tulisi siirtää Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin, ja toimi tulisi siirtää palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi vakanssiksi.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa avoinna olevaan erikoissairaanhoitajan toimeen (vak.nro 362233) sovelletaan 25.8.2023 lukien kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja että em. toimen palkkahinnoittelukohta on KVTES:n hinnoittelemattomat. Toimen tehtäväkohtainen palkka pysyy ennallaan.

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX