Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18228.08.2023 

5875-2023 (01 00 01, 01 02 00)

Hankitsijan toimen (vak. nro 401588) virka- ja työehtosopimuksen ja palkkahinnoittelun muuttaminen

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 24.8.2023:

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ammatillisessa koulutuksessa on tullut avoimeksi harkitsijan toimi (vak.nro 401588), joka on kunnallisen teknisen henkilöstö virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä. Ennen avoimen toimen täyttämistä toimen virka- ja työehtosopimus ja palkkahinnoittelukohta tulisi muuttaa. Hankitsijan toimen tehtävät voidaan katsoa kuuluvan sisältönsä puolesta KVTES:n piiriin.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa avoinna olevaan hankitsijan toimeen (vak.nro 401588) sovelletaan 25.8.2023 lukien kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja että em. toimen palkkahinnoittelukohta on KVTES:n hinnoittelemattomat. Toimen tehtäväkohtainen palkka pysyy ennallaan.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX