Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2328.08.2023 

5862-2023 (02 08 00)

Hissien hälytyspuhelinten päivitys

Kiinteistöturvallisuusasiantuntija Matias Saari 11.5.2022:

Puhelinoperaattorit ovat ilmoittaneet 3G-verkon lakkautuksesta vuoden 2023 aikana. Suurin osa KONE Hissit Oy:n toimittamista hisseistä käyttää 3G-verkkoa hälytystiedon siirtämiseen, joka tarkoittaa, että hälytyspuhelimet tulee päivittää vuoden 2023 aikana. Päivityksen tarkoituksena on vaihtaa KMR- hälytyspuhelimen antenniyksikkö, jonka voi vaihtaa ainoastaan KONE Hissit Oy.

​Päivitettävien hälytyspuhelinten määrä on 84 kpl ja vaihdon kustannukset vaihtelevat 990 € - 1400 € alv 0 %:n välillä, hissityppistä riippuen. Kokonaiskustannukset korkeimman hinnan mukaan (1400 € alv 0 %) ovat 117​ 600 €.

​Esitän, että hälytyspuhelinten päivitys tilataan KONE Hissit Oy:ltä annetun hinta-arvion mukaan.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että hälytyspuhelimet päivitetään KONE Hissit Oy:ltä annetun hinta-arvion mukaan.

​Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

Jakelu

aoKONE Hissit Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX