LIITE

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus, nuorisopalvelut

Perusyksikön nimi
Kohdennettu nuorisotyö

 

Perusyksikön numero

482100

Alkupäivämäärä
1.10.2023

Nimike

Nuorisopalvelupäällikö

Nimikekoodi

79983

Vakanssinumero

Nimikeselite

Tehtävät

Nuorisopalvelupäällikkö johtaa kohdennettu nuorisotyö -vastuualuetta sekä toimii vastuualueella työskentelevien toiminnanjohtajien lähijohtajana sekä käyttää julkista valtaa tekemällä päätöksiä, hankintoja ja sopimuksia. Nuorisopalvelupäällikkö johtaa, kehittää, valvoo ja arvioi kokonaisvaltaisesti kohdennetun nuorisotyön palveluiden ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nuorisopalvelupäällikkö kuuluu nuorisopalveluiden johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltu-va työkokemus

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Nuorisopalvelupäällikön tehtäviin kuuluu mm. hankinnoista vastaaminen.

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä 02VAP020

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

3.527,44 €/kk

Vaativuusluokka (TVA-ryhmän määrittelemä)

Pvm

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

12 814,13

Vuositasolla 51 256,52 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

30.9.2023 lukien

nimike

Nuorisopalvelupäällikkö

vaknro 404173

vakanssilaji

tehtäväkohtainen palkka 3.400

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

462,95

Vuositasolla 1 851,80 €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

Kustannuspaikka

22000

Tilausnro

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

 

 

Esityksen tekijä
Annina Lehtiö- Vainio

Virka-asema
Nuorisopalvelujohtaja

Päiväys
21.8.2023