Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4314.08.2023 

13417-2019 (02 08 00, 07.03)

Työasemien poistoesitys 1.1. - 31.7.2023

IT-pääsuunnittelija Piia Suhonen 2.8.2023:

IT-palveluilla on voimassa oleva palvelusopimus Tiera infrapalveluiden toimituksesta (13417-2019). Ko. palvelusopimus kattaa työasemien elinkaaripalvelut. Turun kaupungin IT-palvelujen hallinnassa on lähes 11 000 työasemaa. Säännöllisistä neljän vuoden elinkaarivaihdoista on luovuttu ja työasemien vaihtoaikaväli on muutettu tarveharkintaiseksi. Vuonna 2023 vaihtovuorossa olevat työasemat ovat vuosilta 2017 - 2018, ja niiden osalta vaihtaminen on katsottu tarpeelliseksi.

Kuntien Tiera Oy on toimittanut listauksen 1.1. - 31.7.2023 poistetuista laitteista (Liite 1). Listauksessa olevia laitteita on yhteensä 318 kpl.​ ​

​​ ​ite

Liite​​Poistetut tammi-heinäkuu 2023

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut poistaa liitteessä olevat työasemat 318 kpl.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut poistaa liitteessä olevat työasemat 318 kpl.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Piia Suhonen, puh. 044 907 3420.

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Kitpalve § 43
Liite 1:Poistetut tammi-heinäkuu 2023