Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17611.08.2023 

5439-2023 (01 00 01, 01 02 01)

Ohje työpaikkaohjaajan tehtävissä toimiville henkilöille maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä TTES:n piirissä - Oikaisu päätökseen 10.8.2023 § 175

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 9.8.2023:

TTES:n liite 3:n 2 §:n mukaan työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka maksamisen perusteena on esim. vastuunalaisissa tehtävissä toimiminen, kuten vastaaminen nimettynä kouluttajana oppisopimusoppilaan tai opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta tai kouluttamisesta työtehtäviin, mikäli vastuuta ei ole otettu huomioon perustuntipalkassa. Turun kaupunki antaa em. säännöksen soveltamiseen liittyvän ohjeen henkilökohtaisen lisän maksamisesta TTES:n soveltamisalalla.

​Kansliapäällikön hallintosäännöllä määritetyn palkka-asioita koskevan päätösvallan delegointipäätöksen 28.12.2022 mukaan henkilöstöjohtaja hyväksyy henkilöstöasioita koskevat yleisohjeet.

Liite 1​Ohje työpaikkaohjaajan tehtävissä toimiville henkilöille maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä TTES:n piirissä

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että liitteenä 1 oleva työpaikkaohjaajan tehtävissä toimiville henkilöille maksettavaa henkilökohtaista lisää TTES:n soveltamisalalla koskeva ohje hyväksytään noudatettavaksi Turun kaupungissa päätöksen antamisesta lukien

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

noudElinvoima, työllisyyspalvelut
noudKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
noudKaupunginorkesteri
noudKaupunkiympäristö
noudKirjastopalvelut
noudKonsernihallinto
noudKonsernihallinto, integraatiotoiminto
noudKonsernihallinto, johdon tuki
noudKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
noudKonsernihallinto, sisäinen tarkastus
noudKonsernihallinto, yhteiset palvelut
noudKulttuurin palvelukokonaisuus
noudLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
noudLiikunnan palvelukokonaisuus
noudMuseopalvelut
noudNuorisopalvelut
noudRevisiotoimisto
noudXXXXX
noudXXXXX
noudXXXXX
noudXXXXX
noudXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 176
Liite 1:Ohje työpaikkaohjaajan henkilökohtaisesta lisästä TTES