Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23214.08.2023 

13607-2022 (02 07 01, 00 01 01)

Turun museopalveluiden valtuuksien määrittäminen sen käytössä olevien ajoneuvojen osalta

Kehittämispäällikkö Pekka Käär 26.4.2023:

Hankintapalveluiden hallinnoimat ajoneuvot sekä niihin liittyvät hallinnolliset asiat siirrettiin 1.1.2023 alkaen kansliapäällikön päätöksellä (13607-2022 § 388) ko. ajoneuvoja käyttäville palvelukokonaisuuksille sekä työllisyyspalveluihin.

Edellä mainitulla kansliapäällikön päätöksellä hankintapalveluiden hallinnassa olleiden ajoneuvojen Citroen Jumper OTP-619, VW Caddy Maxi MMP-539 2016 ja VW Caddy Maxi GOB-695 hallinta siirrettiin vapaa-ajan palvelukokonaisuudelle 1.1.2023 alkaen. Turun museopalvelut hallinnoi näitä kolmea ajoneuvoa. Niiden osalta ei kuitenkaan olla päätetty valtuuksista päättää ajoneuvojen poistamisesta, romuttamisesta, uusien ajoneuvojen rahoitusleasing-sopimusten allekirjoitusvaltuuksista, valtuuksista muuttaa vanhoja rahoitusleasing-sopimuksia eikä valtuuksista hallinnoida ajoneuvojen tietoja ja muutoin asioida Traficomin oma-asioinnissa.

Ajoneuvohallinnan sujuvoittamiseksi yllä mainittujen kolmen ajoneuvon, tai muiden museopalveluiden käyttöön hankittavien ajoneuvojen, hallinnointi tulisi järjestää siten, että Turun museopalveluilla olisi oikeus seuraaviin toimenpiteisiin: 1) oikeus päättää käyttökelvottoman tai korjaustarpeiltaan merkittävän ajoneuvokaluston rekisteristä poistamisesta ja romuttamisesta sekä 2) oikeus päättää kilpailutettujen, uusien ajoneuvojen leasingrahoitussopimuksista, sopia erääntyvien ajoneuvojen osalta tarvittaessa jatkorahoituskaudesta tai päättää ajoneuvon leasingrahoitus-sopimus määräaikaa aikaisemmin esimerkin ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Lisäksi Turun museopalveluille tulisi antaa valtuudet Traficomin oma-asiointiin, suomi.fi-tunnukset kaupungin y-tunnuksen alla oleviin museopalveluiden hallinnoimiin ajoneuvoihin. Valtuudet koskevat ajoneuvojen tietojen katselua, ajoneuvovarmenteiden luomista sekä omistajanvaihdoksia koskevien luovutusilmoitusten tekemistä, ajoneuvojen rekisteröintiä sekä ajoneuvotietojen tilaamista.

Esitän, että museopalvelujohtaja Juhani Ruohoselle annetaan oikeus:

* päättää käyttökelvottoman tai korjaustarpeiltaan merkittävän ajoneuvokaluston rekisteristä poistamisesta ja romuttamisesta tulee päätettäväksi,

* päättää jatkossa kilpailutettujen, uusien ajoneuvojen leasingrahoitussopimuksista,

* sopia erääntyvien ajoneuvojen osalta tarvittaessa jatkorahoituskaudesta tai päättää ajoneuvon leasingrahoitussopimus määräaikaa aikaisemmin esimerkin ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Tämä lisäksi esitän, että kehittämispäällikkö Pekka Käärille tulisi antaa valtuudet Traficomin oma-asiointiin ja suomi.fi-tunnukset kaupungin y-tunnuksen alla oleviin museopalveluiden hallinnoimiin ajoneuvoihin. Valtuudet koskisivat ajoneuvojen tietojen katselua, ajoneuvovarmenteiden luomista sekä omistajanvaihdoksia koskevien luovutusilmoitusten tekemistä, ajoneuvojen rekisteröintiä sekä ajoneuvotietojen tilaamista.

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, kulttuurijohtajan varahenkilö 1.6.2023:

Puollan esitystä.​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että museopalvelujohtaja Juhani Ruohoselle annetaan oikeus päättää museopalveluiden hallinnassa olevan käyttökelvottoman tai korjaustarpeiltaan merkittävän ajoneuvokaluston rekisteristä poistamisesta ja romuttamisesta.

Lisäksi museopalvelujohtajalle annetaan oikeus päättää jatkossa museon hallintaan tulevien kilpailutettujen, uusien ajoneuvojen leasingrahoitussopimuksista sekä sopia erääntyvien ajoneuvojen osalta tarvittaessa jatkorahoituskaudesta tai päättää ajoneuvon leasingrahoitussopimus määräaikaa aikaisemmin esimerkin ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Lisäksi päätin, että kehittämispäällikkö Pekka Käärille annetaan valtuudet Traficomin oma-asiointiin ja suomi.fi-tunnukset kaupungin y-tunnuksen alla oleviin museopalveluiden hallinnoimiin ajoneuvoihin. Valtuudet koskevat ajoneuvojen tietojen katselua, ajoneuvovarmenteiden luomista sekä omistajanvaihdoksia koskevien luovutusilmoitusten tekemistä, ajoneuvojen rekisteröintiä sekä ajoneuvotietojen tilaamista.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedMuseopalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX