Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23014.08.2023 

5433-2023 (00 01 05, 12 05 02)

Nuorisotyöllä turvallisempi Turku -hankkeen asettaminen

Integraatiojohtaja Minna Sartes:

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun kaupungille 29.5.2023 päätöksellään yhteensä 250 000 euroa toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi ajalle 1.5.2023 - 31.12.2024. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hankekauden osalta 264 000 euroa, sisältäen kaupungin omarahoitusosuuden 14 000 euroa.

​Hankkeen tavoitteena on puuttua nuorten häiriökäyttäytymiseen, väkivaltaiseen käytökseen ja muihin rikollista toimintaa ennakoiviin käyttäytymisen muotoihin. Hankkeen kautta luodaan seudullisen yhteistyön ja tiedon jakamisen malli sekä rekrytoidaan poliisin Ankkuritiimiin seudullinen nuorisotyöntekijä. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli kokemusasiantuntijoiden rekrytointiin, koulutukseen ja asiantuntemuksen integrointiin nuorisotyön piiriin. Tavoitteena on, että nuoret kiinnittyvät toimintaan paremmin, kun heidät kohtaa samaan ikäluokkaan ja kulttuuritaustaan kuuluva kokemusasiantuntija. Toimenpiteitä hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevän sekä korjaavan toiminnan näkökulmasta. Lisäksi luodaan mittaristo sekä seurantajärjestelmä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

​Hanke kytkeytyy kaupunkitasoiseen työhön nuorten häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi tilannekuvajohtamisen kautta ja se on valmisteltu nuorisopalveluiden, konsernihallinnon, poliisin ja muiden palvelukokonaisuuksien yhteistyönä.

Konsernihallinnon integraatiotoiminto vastaa tilannehuonejohtamisesta nuorten häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke ja sen työntekijät sijoittuvat hallinnollisesti integraatiotoiminnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköön, johon on sijoitettuna myös muut häiriökäyttäytymisen kokonaisuuden projektit. Turun lasten ja nuorten muutoshankkeen järjestäydyttyä häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen keskittyvän tilannekuvajohtamisen omistajuus sekä Nuorisotyöllä turvallisempi Turku -hankkeen sijoittuminen arvioidaan uudelleen.

​Nuorisotyöllä turvallisempi Turku -hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa, joka myös ohjaa Ankkuri-tiimiin sijoittuvan ohjaajan operatiivista työtä. Muita hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus sekä Ankkuri-poliisi, jotka ovat sitoutuneet nuorten häiriökäyttäytymisen laaja-alaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn Turun kaupungissa.

Kaupunki varaa hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi yhteensä 14 000 euron määrärahan hankekauden aikana kustannuspaikalle 14220 KH/Konsernihallinnon hankkeet ja projektit. Varauksella on kärkihankejohtaja Björn Grönholmin hyväksyntä. Hankkeen toteuttamiseksi rekrytoidaan hankekauden ajan määräaikaisena toimivat projektipäällikkö, ohjaaja ja hankekoordinaattori.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki asettaa Nuorisotyöllä turvallisempi Turku -hankkeen ajalle 1.5.2023 - 31.12.2024 ja varaa sen toteuttamiseksi hankekauden aikana yhteensä 14 000 euron määrärahan kustannuspaikalle 14220 KH/Konsernihallinnon hankkeet ja projektit. Hankkeen toteuttamiseksi rekrytoidaan määräaikaisena toimivat projektipäällikkö, ohjaaja ja hankekoordinaattori.

​Hanke ja sen työntekijät sijoitetaan integraatiotoiminnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköön ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja ohjauksessa nuorisopalveluiden kanssa. Turun lasten ja nuorten muutoshankkeen järjestäydyttyä häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen keskittyvän tilannekuvajohtamisen omistajuus sekä Nuorisotyöllä turvallisempi Turku-hankkeen sijoittuminen arvioidaan uudelleen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX