Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17408.08.2023 

5397-2023 (01 02 00)

Terveyskeskuslääkärin viran, vak.nro 213098) viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 7.8.2023:

Yleislääketieteen erikoislääkäri XXXXX on työskennellyt vakinaisena

terveyskeskuslääkärinä Mäntymäen terveysasemalla, jossa hänen

tehtäväkohtainen palkkansa on ollut palkkahinnoittelukohdan L1TK4100 mukainen.

​Palkkahinnoittelukohtaan L1TK4200 siirrettiin henkilöstöjohtajan päätöksellä 9.6.2021 § 19 kaikki silloiset Turun terveysasemien yli kymmenen vuotta erikoislääkärinä toimineet terveyskeskuslääkärit takautuvasti 1.4.2021 lukien.

​Tämän jälkeen 1.9.2021 tuli käyttöön uusi paikallinen virkaehtosopimus, jota

koskevan henkilöstöjohtajan päätöksen 27.8.2021 § 94 mukaan Turun kaupungin terveyspalvelujen tehtävänä oli edelleen huolehtia siitä, että lääkärin viran haltijoihin sovellettavat palkkahinnoittelukohdat määritellään kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

XXXXX on kokenut pitkän linjan terveyskeskuslääkäri, jonka yleislääketieteen erikoislääkäriksi valmistumisesta ehti kulua alkuvuonna 2022 yli kymmenen vuotta. Turun kaupungin palveluksessa ollessaan hänelle ehdittiinkin tehdä jo palkkapäätös, jonka mukaan XXXXX hoitama virka olisi siirtynyt 1.2.2022 lähtien palkkahinnoitteluun L1TK4200. Jostain syystä tämä päätös ei kuitenkaan ole siirtynyt kaupungin henkilöstöhallinnon järjestelmiin eikä XXXXX ole aiemmin osannut tulkita palkkakuittiaan oikein pyytääkseen asian oikaisemista.

​1.2.2022 lukien XXXXX hoitaman terveyskeskuslääkärin viran (vak.nro 213098) palkkahinnoittelukohdan olisi kuulunut olla L1TK4200 ja tehtäväkohtaisen palkan 5.066,44 €/kk, joka muodostuu valtakunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesta palkasta 4.930,96 €, johon on lisätty henkilöstöjohtajan päätöksen 27.8.2021 § 94 mukaisesti yleislääkärin yhden tehtävälisän suuruinen korotus 135,48 €. Yleiskorotuksesta 1.6.2022 alkaen XXXXX tehtäväkohtaisen palkan olisi pitänyt olla tässä palkkahinnoittelussa 5.167,77 €/kk ja 1.10.2022 alkaen 5.193,61 €/kk. Näihin sisältyy em. korotus.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että terveyskeskuslääkärin viran ja viranhaltijan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 5.066,44 €/kk (LS, L1TK4200) ajalla 1.2.-31.5.2022, 5.167,77 €/kk (LS, L1TK4200) ajalla 1.6.-30.9.2022 sekä 5.193,61 €/kk (LS, L1TK4200) ajalla 1.10.-31.12.2022.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX