Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17308.08.2023 

5396-2023 (01 02 00)

Viiden asiakaspalvelusihteerin toimen (vak.nrot 403945, 403946, 403947, 403950 ja 403951) palkkahinnoittelukohdan muuttaminen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 7.8.2023:

Vapaa-aika- ja kulttuurin TVA-ryhmä on 16.6.2023 käsitellyt liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapalveluissa olevien viiden asiakaspalvelusihteerin toimen (vak.nrot 403945, 403946, 403947, 403950 ja 403951) päivitetyn tehtäväkuvauksen. Toimien tehtäväkohtainen palkka tulisi saattaa tehtävien vaativuuden mukaiselle tasolle.

​TVA-ryhmä on katsonut, että päivitetyn tehtäväkuvauksen perusteella viiden asiakaspalvelusihteerin toimen palkkahinnoittelukohta tulisi tehtävien sisällön perusteella muuttaa palkkahinnoittelukohtaan 02VAP060 ja että toimien tehtävien vaativuutta voidaan verrata esim. nuoriso-ohjaajan toimen (vak.nro 404196) tehtävien vaativuuteen.

​Po. toimien ja toimen hoitajien tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee vahvistaa 1.7.2023 lukien 2.377,55 €/kk (KVTES, 02VAP060, VL 2B).

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että 1.7.2023 lukien liikunnan palvelukokonaisuudessa olevien seuraavien asiakaspalvelusihteerien toimien ja toimen hoitajien palkkahinnoittelukohta on 02VAP060 ja että tehtäväkohtainen palkka on 2.377,55 €/kk (KVTES, 02VAP060, VL 2B):

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX