Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17208.08.2023 

5394-2023 (01 02 00)

Lähihoitajan toimen (vak.nro 266208) toimen hoitajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 7.8.2023:

XXXXX on 14.3.2022 aloittanut määräaikaisessa lähihoitajan (vak.nro 266208) työsuhteessa (lähihoitajan oppisopimuskoulutus) Kurjenmäkikodissa. Hänellä on jo tuolloin ollut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintosuorituspisteitä 80. Niemiselle oli kuitenkin maksettu hoiva-avustajan tehtäväkohtaista palkkaa perustuen tietoon, ettei hänellä olisi vielä opintosuorituspisteitä.

XXXXX määräaikaisen työsopimuksen palkkahinnoittelukohta olisi kuulunut olla 01HOI040 ja tehtäväkohtainen palkka 2.077,74 €/kk (SOTE-TES, 01HOI040, VL 1) työsuhteen alusta 14.3.2022 alkaen. 1.6.2022 tulleen yleiskorotuksen jälkeen tehtäväkohtainen palkka on ollut 2.123,74 €/kk ja 1.10.2022 tulleen yleiskorotuksen jälkeen 2.134,36 €/kk.

​​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että lähihoitajan toimen (vak.nro 266208) toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.077,74 €/kk (SOTE-TES, 01HOI040, VL 1) ajalla 14.3.-31.5.2022; 2.123,74 €/kk (SOTE-TES, 01HOI040, VL 1) ajalla 1.6.-30.9.2022 sekä 2.134,36 €/kk (SOTE-TES, 01HOI040, VL 1) ajalla 1.10.-31.12.2022.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX